2013-09-05

HSBC積分轉里數

係discuss.com.hk睇倒HSBC積分轉里數既分享,玲子好感興趣,因玲子本身係匯豐咭之前儲落600,000積分諗住到期前先轉去里數,所以即刻用玲子有限既數學頭腦去計呢筆數~
HSBC$15 > 1里 (HSBC$1 > 0.067里)
HSBC$5000 > 1000易賞錢 (HSBC$1 >0.2易賞錢)
400易賞錢 > 100里 (1易賞錢 > 0.25里/0.2易賞錢 > 0.05里)

即係由HSBC信用咭換係HSBC$1 > 0.067里(另加每年$300手續費)
轉由易賞錢換HSBC$1 > 0.05里

以HSBC$600,000積分計算
HSBC信用咭換600,000X0.067=40,200里
易賞錢換600,000X0.05=30,000里

玲子令願比多$300用HSBC信用咭直接換啊~

沒有留言:

張貼留言