2018-10-12

Citibank PremierMiles Card

Citibank PremierMiles Card
(年薪要求:HK$360,000)

Citi PM卡迎新現時送緊國泰航空來回台北機票一套
或 5,000 里數 🤔愛里數既玲子今次會選擇要台北機票,除此之外再送你4日漫遊組合及免費旅遊保險,真係一賺完迎新可以立即出發,快啲按 apply now申請喇!機場Lounge:

全球超過25間環亞機場貴賓室,包括台灣、新加坡及倫敦。客戶需於享用環亞機場貴賓室服務後30天內,簽賬滿HK$5,000,以便可免費享用該次的環亞機場貴賓室服務。如果簽脹不足HK$5,000,將被收取每次HK$200 服務費。有關費用會由 使用服務當天起3個月内直接志賬於客戶之信用卡賬戶。每年度可免費尊 享環亞機場貴賓室服務12次

主卡及附屬卡客戶的簽賬將合併計算作免費享用環亞機場貴賓室服務之用途。如主卡及一個附屬卡客戶於使用環亞機場貴賓室後 30 天內簽賬HK$10,000.00,主卡及一個附屬卡客戶便可享用環亞機場貴賓室服務

優點:積分無限期,轉換里數不收手續費,八達通自動增值能賺最多里數HK$1  = 1.5 積分 / HK$8  = 12 積分 (1里數),某些網站只收VISA

缺點:里數最多可賺HK$1  = 1.5 積分 / HK$8 = 12 積分 (1里數),CITIBANK網上繳費賬單:HK$1  = 0 積分
本地簽賬:HK$1  = 1.5 積分 / HK$8 = 12 積分 (1里數)

海外及網上外幣簽賬 (1.95%手續費) :
(每個月結單內累計有效簽帳$20,000以下) $1 = 3 積分 / HK $4 = 12 積分 (1里數)
(每個月結單內累計有效簽帳$20,000以上) $1 = 4 積分 / HK $3 = 12 積分 (1里數)
自動轉賬繳交賬單:HK$1  = 1.5 積分 / HK$8 = 12 積分 (1里數)
CITIBANK網上繳費賬單:HK$1  = 0 積分
其他網站網上購物:HK$1  = 1.5 積分 / HK$8  = 12 積分 (1里數)
八達通自動增值:HK$1  = 1.5 積分 / HK$8  = 12 積分 (1里數)
分期簽賬:HK$1  = 1.5 積分 / HK$8  = 12 積分 (1里數)

海外簽賬定義:任何簽賬係月結單出現為非港幣簽賬,所以到外地旅遊或海外網上購物網時,注意唔好選擇以港幣結算,要用當地幣值結算啊

沒有留言:

張貼留言